За родители

КонкурсиПредстоящи конкурси

Изяви Срок на провеждане Място на провеждане Организатори
Национален конкурс по народно приложно изкуство "От Коледа до Васильовден"регламент »
краен срок за получаване на творбите 23.11.2018 Национален дворец на децата НДД
Фестивал за детско и младежко медийно изкуство АРЛЕКИН 2019

Фестивалът се провежда под мотото „Светът в моите очи“ и има за цел да стимулира детската и младежка фантазия и творчество за създаване на оригинални медийни продукти със
средствата на дигиталните технологии.

Фестивалът се провежда в две програми: национална и международна. Участниците са деца и младежи на възраст до 20 години от България и чужбина. Участието в двете конкурсни програми е безплатно. Настаняването на участниците е в Гранд-хотел Варна, комплекс Св.Константин и Елена, като то се заплаща от самите участници.
Фестивалът съдържа следните категории:
 Кино и телевизия
 Анимация
 Радио
 Интернет медии
 Фотография
 Песенен конкурс „Киното – моя любов, моя песен“
Песенният конкурс се провежда по отделен регламент, който е публикуван на сайта на
фестивала.
Всеки един участник (в това число и група участници) във фестивала има право да кандидатства
за участие с един и същи продукт само в една от програмите. Един участник може да
кандидатства с не повече от 3 различни продукта (видеоклип, аудиозапис, снимки и др.) в
отделните категории на всяка една от програмите.
За участие в международната програма в категориите Кино и телевизия и Анимация към филма трябва да бъдат изпратени отделни субтитри на английски език във формат SRT, SUB, SBV.
Заявката за участие във фестивала се подава чрез попълване на електронен формуляр,
публикуван на сайта на фестивала: arlekinfest.com. Заявки подадени по друг начин няма да бъдат разглеждани от селекционната комисия за допускане за участие. Всеки един участник
след подаването на заявка за участие получава регистрационен номер за участие във
фестивала.


Регламент 2019 »
Програма »
Дати на провеждане: 7 – 10 юни 2019 година Варна Фестивалът се реализира с подкрепата на Община Варна, Държавна агенция на българите в чужбина, БДЖ, БНТ, БТА, БНР, Вестник „България сега“ (Чикаго), Италиански културен институт
XXIII Международен конкурс за класическа китарастатут »
03 -06 април 2019г. гр. Кюстендил Министерство на културата, Община Кюстендил, Читалище"Братство 1869" и Читалище Пробуда1961"
III Международен конкурс за детска рисунка "Планетата земя - безценен дар"

краен срок за изпращане 10.05.2019г.

регламент »
31.05.2019г. гр. Силистра ЦПЛР-ОДК и Община Силистра
Created by
Всички права запазени 2008г.