За родители

КонкурсиПредстоящи конкурси

Изяви Срок на провеждане Място на провеждане Организатори
Международен детски фестивал "МЛАДИ ТАЛАНТИ - 2019г."

Заявки за участие се приемат до 22.03.2019г.
На адрес: 1309 София, бул. Александър Стамболийски 191, Национален дворец на децата
или
e-mail young_talents_npc.bg@abv.bg


статут, заявки, програма - проект »
15 -20 април гр. София Национален дворец на децата
ШЕСТИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС Извънкласните и извънучилищните дейности (занимания по интереси) – за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците – 2019 г.,

на тема:

„Хуманистична образователна среда в образователните институции за формиране на нравствени и духовни качества у децата и учениците“


ретламент »
приложение 1 »
12 май 2019г. НДД Синдикат на българските учители – Таня Леонидова – GSM 0879997316
Национален конкурс "Ветеринарният лекар - лечител на човечеството"статут »
януари - май 2019г. гр. Стара Загора РУО и Община Стара Загора
Национален конкурс за рисунка "Аз и детското полицейско управление"правила »
януари - юни 2019г. гр. София МВР,ГДНП,НДД
Created by
Всички права запазени 2008г.