За родители

Ваканционни програми

Лятната ваканционна програма в Националния дворец на децата стартира на 29-ти май 2017 година и ще се провежда до 1-ри септември. През всички делнични работни дни се провеждат целодневни занимания от 9.00 до 17.00 часа. Децата се приемат от 8.30 до 9.00 часа и се взимат от 17.00 до 17.30 часа. Има възможност и за полудневен престой на децата - от 08.30 до 13.00 часа или от 13.00 до 17.30 часа.

Ваканционната програма е за деца на възраст от 6 до 10 години, разнообразна е, има игрови и развлекателен характер и е съобразена с възрастта на децата.

В цената на пакетните педагогически услуги за целодневните занимания се включва - обучение, учебни и работни материали, две пакетирани закуски /сутрешна и следобедна/ и минерална вода. Има намаление за второ и всяко следващо дете от едно семейство.

При постъпване във ваканционната програма, родителят попълва заявление за записване - с данни на детето и телефон за връзка, декларира, че се задължава да води и прибира детето /децата/ си в рамките на посоченото работно време на програмата. Отговорност за живота и здравето на децата НДД и дежурният учител носят само в рамките на посоченото работно време.

При първо явяване на детето, родителите представят бележка от личния лекар, която удостоверява, че то не е в контакт със заразно болни и няма хронични заболявания, които изискват медицинско наблюдение.

Участниците да носят храна за обяд и вода, лятна шапка.

 

           Националният дворец на децата предлага за месеците ЮЛИ и АВГУСТ полудневни занимания във ваканционна група за 4-5 годишни деца, с работното време на школа „Любознайко” – от 8.30 до 12.30 часа. Заниманията ще се провеждат при сформирана група от минимум 10 деца. Записване до 26 юни 2017 г.   Ръководител: г-жа Деспина Апостолова

                 

          От 4 юни 2017 г. започват заниманията в Лятната школа по английски език, с преподавател Пенка Аврамова. Школата предлага ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ ДО 12 КЛАС. Обучението в школата се провежда в различни групи по нива, по две занимания седмично в дните понеделник и сряда от 9.30 часа, вторник и четвъртък от 16.30 часа, в кабинет 514.

 

         И през лятото ще продължат заниманията в клуб „Млад водач на куче”. В учебната програма: произход на кучето; безопасност в работата с кучето; хранене, хигиена, домашни навици; отговорно поведение на собственика на кучето; общо послушание; аджилити /спортно състезание за кучета/; танци с куче; участие в състезания и изложби; Junior Handing.

Тренировки – всяка сряда от 19.00 часа. Ръководител: Антоан Хлебаров 

Телефони за записване и допълнителна информация: 02/920 23 17 /вътр. 201 и 404/, 02/929 28 95, 02/929 13 61, 02/929 21 23, 02/929 59 31 или на e-mail - npc.bg@abv.bg, www.npc-bg.org

 

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Лятна ваканционна програма 2017 »

Created by
Всички права запазени 2014 г.