За родители

Документи

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА НДД ЗА III-РО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА


изтегли...

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА НДД ЗА II-РО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА


изтегли...

НАЦИОНАЛЕН КАЛЕНДАР ЗА ИЗЯВИ ПО ИНТЕРЕСИ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА


изтегли...

ПРАВИЛА за изготвяне на Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците и за провеждане на изявите


изтегли...

Писмо до началниците на РУО на МОН за предстоящо национално съвещание 24 - 26 октомври 2018 г.


изтегли...

Писмо до директорите на ЦПЛР за предстоящо национално съвещание 24 - 26 октомври 2018


изтегли...
Created by
Всички права запазени 2014 г.