За родители

Документи

Бюджет за 2018 на Национален дворец на децата


изтегли...

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА НДД ЗА 2017 ГОДИНА


изтегли...

Писмо до началниците на РУО на МОН за предстоящи изяви от Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2017/2018 г.


изтегли...

Писмо до директорите на ЦПЛР за предстоящи изяви от Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2017/2018 г.


изтегли...

НАЦИОНАЛНО СЪВЕЩАНИЕ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ (ЦПЛР) - ПИСМО ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ЦПЛР - ноември` 2017 - гр. Велинград


изтегли...

НАЦИОНАЛНО СЪВЕЩАНИЕ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ (ЦПЛР) - ПИСМО ДО НАЧАЛНИЦИТЕ НА РУО - ноември` 2017 - гр. Велинград


изтегли...
Created by
Всички права запазени 2014 г.