За родители

ИзкуствоНАЦИОНАЛЕН КАЛЕНДАР ЗА ИЗЯВИ ПО ИНТЕРЕСИ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Изяви Срок на провеждане Място на провеждане Организатори
„Приказният свят на моя роден край“

Национален конкурс за детската рисунка „Приказният свят на моя роден край“ има за цел да запознае участниците с разнообразието, колорита, богатата духовна култура на България и да създаде подходяща творческа атмосфера за изява на талантливите деца от страната.

Статут »
Всички творби на изобразителното изкуство трябва да бъдат изпратени най-късно до 31.01.2023 г. гр. Цар Калоян Народно читалище „Съзнай себе си – 1895“
Национален конкурс за късометражно игрално кино - Ученически кинофест – Стара Загора

Насочен е към ученици, от 14 до 19 години, участващи в различните творчески школи, младежки центрове и центрове за личностно развитие, както и клубове към училища, читалища, неформални групи и други такива.
Конкурсът има за цел да открие млади кино таланти и да даде възможност за представянето им пред компетентно жури и широка аудитория.
Темата на конкурса е „Покажи ми …“.


Статут »
Срок за подаване на филмите: 1 май 2023 г. гр. Стара Загора Община Стара Загора, Международен младежки център – Стара Загора и ЦПЛР – Стара Загора
Международни детско-юношески хорови празници „Добри Войников”

Международните детско-юношески хорови празници /МДЮХП/ „Добри Войников” са първият български хоров фестивал, създаден през 1971 година, и се провеждат всяка нечетна година. До ХХ-то им издание те се провеждат като Национални ученически хорови празници „Добри Войников”, а от 2011 г. са Международни детско-юношески хорови празници „Добри Войников”. През годините в тях са участвали едни от най-добрите детско-юношески хорове от страната, както и състави от Япония, Белгия, Италия, Чехия, Унгария, Полша, Русия, Гърция, Румъния, Македония, Словакия, Норвегия, Молдова, Украйна.
Хоровете заявяват своето участие чрез формуляр-заявка най-късно до 31 декември 2022 г. по електронна поща.


Статут »
20-23.04.2023 г. гр. Шумен Община Шумен и ЦПЛР-ОДК гр.Шумен
Национален конкурс за рисунка, компютърна рисунка и фотография "Морето не е за една ваканция"

Конкурсът е част от програмата на Община Бургас и Центъра за подкрепа на личностното развитие - Бургас за отбелязване на Международния ден на Черно море- 31 октомври, и се провежда в три раздела:

А. Раздел „Рисунка”:
В конкурса могат да участват деца и ученици от 6 до 19- годишна възраст.

Б. Раздел „Компютърна рисунка”:
В конкурса могат да участват ученици в две възрастови групи:

- Първа възрастова група - ученици от V до VII клас;
- Втора възрастова група – ученици от VIII до ХII клас

https://www.odk-burgas.com/


Статут »
Статут рисунка »
Краен срок за подаване на творбите и заявка за участие - 14 октомври 2022 г.; Церемония по награждаване - 27 октомври 2022 г. гр. Бургас ЦПЛР-ОДК и Община Бургас
Created by
Всички права запазени 2014 г.