За родители

КонкурсиРезултати от конкурси

Изяви Срок на провеждане Място на провеждане Организатори
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „Вълшебният свят на Ангел Каралийчев”- 2018 ЗА НАПИСВАНЕ НА ЕСЕ, ПРИКАЗКА, РАЗКАЗ, СТИХОТВОРЕНИЕ И ЗА ДЕТСКИ ТВОРБИ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО ПО МОТИВИ ОТ ТВОРЧЕСТВОТО НА АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ

ЦЕЛИ:

• Децата на България да научат повече за сладкодумния разказвач на приказки Ангел Каралийчев и да навлязат в неговия вълшебен творчески свят;
• Да формира у подрастващите определени нравствени и етични нагласи: вяра в победата на доброто и справедливото; стремеж към красивото и духовното; човеколюбие и състрадание към по-слабите и страдащите, към социално онеправданите; уважение към достойнството на човека;
• Да развива умения за творческо писане в различните литературни жанрове; да стимулира детското въображение, да даде възможност за изява на самостоятелно мислене, на творческа индивидуалност.
• Да стимулира и развива детското творчество в областта на изобразителното изкуство; да помогне на децата да открият своите художествени заложби; да формира творчески индивидуалности;
• Да стимулира детското въображение и образно мислене; да даде възможност на децата да изразят своите чувства, настроения и вътрешните си преживявания чрез художествените средства на изобразителните и пластичните изкуства.


СТАТУТ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „Вълшебният свят на Ангел Каралийчев”- 2018 ЗА НАПИСВАНЕ НА ЕСЕ, ПРИКАЗКА, РАЗКАЗ, СТИХОТВОРЕНИЕ ПО МОТИВИ ОТ ТВОРЧЕСТВОТО НА АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ »
СТАТУТ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „Вълшебният свят на Ангел Каралийчев”- 2018 ЗА ДЕТСКИ ТВОРБИ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО ПО МОТИВИ ОТ ТВОРЧЕСТВОТО НА АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ »
ПРОТОКОЛИ »
Всички творби трябва да бъдат изпратени най-късно до 20.04.2018 г. Церемонията по награждаването на отличените участници ще се състои на 17.05.2018 г. от 11.00 часа в Националния дворец на децата. НДД МОН, НДД
Х-ти МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ ФЕСТИВАЛ „МЛАДИ ТАЛАНТИ“

ЦЕЛИ:
• Осъществяване на културен обмен, създаване на условия за установяване на контакти и сътрудничество между децата от различните школи от страната и чужбина, приобщаване към културните ценности на танцовото, театралното, музикалното, приложното, фото и видео изкуството и живописта, литературното творчество;
• Издирване и популяризиране на млади таланти и предоставяне на възможности за творческа изява, взаимодействие и обмяна на опит между различни състави, клубове и школи по изкуствата от страната и чужбина;
• Запознаване с новите тенденции в областта на изкуствата.
• Обогатяване и разнообразяване репертоара на колективите в областта на изящното, музикалното, театралното и танцово изкуства, разширяване на концертния им живот.

РЕГЛАМЕНТ:
Международният детски фестивал на изкуствата „Млади таланти” се провежда всяка година. В него могат да участват деца и младежи до 19 години от музикални, театрални, танцови, изобразителни и приложни клубове, школи и формации от училища, читалища, извънучилищни педагогически учреждения и други.
СТАТУТ, заявки и проект на програма на фестивала »
Протокол - ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО »
протокол - ИЗОБРАЗИТЕЛНО, ПРИЛОЖНО И ФОТО ИЗКУСТВА »
16-21 април 2018 г., София НДД МОН, НДД
"ЛАЗАРКА МОМА ГИЗДАВА" - НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ПО НАРОДНО ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО

Конкурсът се провежда всяка година в навечерието на Великден с цел да се задълбочат и развият познанията на участниците за лазарските обичаи от всички краища на България и техните умения в областта на народното приложно изкуство.

Регламент »
Протокол - класирани »
Награждаване на класираните участници - 19 април 2018 Национален дворец на децата МОН, НДД
Национален конкурс "Моите детски мечти"

Целта на конкурса е даа стимулира развитието на детското творчество и въображение и даде възможност на децата да споделят своите мечти в избраната от тях област на изкуството.

регламент »
Протоколи - литературно творчество, изобразително и приложно изкуство, музикално изкуство »
22.02.2018 г. гр. София НДД
Created by
Всички права запазени 2008г.