За родители

КонкурсиРезултати от конкурси

Изяви Срок на провеждане Място на провеждане Организатори
Национален конкурс по народно приложно изкуство “От Коледа до Васильовден”

Конкурсът се провежда всяка година и има за цел да съхрани и популяризира българските народни обичаи, да стимулира интереса на участниците към богатото наследство на народното приложно изкуство.

Статут »
Протокол от журиране за раздел "Литературно творчество" »
Протокол от журиране за раздел "Етнография и изобразително изкуство" »
Крайният срок за изпращане на творбите е 25.11.2022 г. гр. София НДД
Национален конкурс по гражданско образование “Хората – еднакви и различни”

ЦЕЛИ:
• Да активизира интереса на учениците към правната проблематика и да ги стимулира към усвояването на знания, умения и компетентности, необходими за ролята им на граждани в съвременното общество;
• Да стимулира формирането на нагласи за толерантност и сътрудничество с другите на основата на взаимното зачитане на правата и свободите;
• Да съдейства за развитието на подрастващите в дух на уважение към човешкото достойнство и ценност, равноправието и свободата.


Статут »
Протокол от журиране »
Крайният срок за изпращане на творбите е 25.11.2022 г. София, бул. Александър Стамболийски 191 - Национален дворец на децата МОН, НДД
Национален ученически конкурс „Куба – далечна и близка” 2022

Участниците могат да насочат творческата си изява в следните направления:
-Героите на Сиера Маестра;
-Заветите на Апостола на кубинската независимост Хосе Марти;
-Куба и нейните световни достижения в областта на здравеопазването, образованието, науката, културата, спорта;


Статут »
Протокол »
Награждаване на 28.10.2022г. от 11:00 часа зала "Фоайе" НДД Асоциацията за приятелство “България – Куба”
съвместно със:
Синдиката на българските учители,
Националния дворец на децата
Българския антифашистки съюз,
Съюза на българските писатели,
Съюза на българските журналисти
Международен ученически конкурс "Заедно в ХХІ век" за рисунки, песни, стихове, есета, реферати и медийни презентации

Конкурсът има за цел да стимулира интереса на учениците за запознаване с историята и бъдещето на българо-руските връзки и сътрудничество, да формира в подрастващото поколение чувство на приятелство между народите, а чрез средствата на изкуството да се даде възможност за творческата изява на учениците.

Този конкурс се обявява в рамките на дългосрочния международен проект „Заедно в ХХІ век” на Фондация „Устойчиво развитие за България”. Стремежът е да се засили интересът на децата и младежите, които с помощта на своите родители и учители, да се запознаят с многовековната история и настоящето на сътрудничеството между България и Русия, между България и страните от ОНД..
Участниците в конкурса могат да участват с избрана от тях подтема в следните насоки:
-минало, настояще, бъдеще на сътрудничеството;
-общи славянски корени, славянска писменост, православие, духовен обмен и контакти;
-сътрудничество между България, Русия, държавите от ОНД и други държави в областта на културата, образованието, спорта, икономиката, науката, иновациите и др. аспекти;
-връзки между децата и детските организации.


Статут и заявки »
Протокол »
Срок за изпращане на материалите за конкурса - 15 юни 2022 Руски културно-информационен център НДД; РКИЦ
Created by
Всички права запазени 2008г.