За родители

КонкурсиПредстоящи конкурси

Изяви Срок на провеждане Място на провеждане Организатори
ХXVI Национален конкурс „Космосът - настояще и бъдеще на човечеството"

Конкурсът „Космосът - настояще и бъдеще на човечеството" е специфична форма за насочване и насърчаване на ученическото творчество към проблеми и дейности, свързани с изследване и използване на космическото пространство за мирни цели, за търсене на нови области на приложение на космическите изследвания, за разширяване на възможностите за технологичен космически трансфер. Той се провежда под патронажа на първия български космонавт - генерал Георги Иванов.

В него могат да участват ученици от 8 до 19 години в следните направления:
1. Идеи за научни и технически експерименти (за ученици от 14 до 19 години)
Идеите могат да бъдат свързани с научни експерименти в областите: физика на Космоса, астрофизика, химия, биология, медицина и др., пряко свързани с изследването и изучаването на Космоса. Техническите идеи трябва да са свързани със създаването и разработването на нови космически прибори, системи за космически връзки, за космически транспорт, за дистанционни изследвания и др.
2. Модели и макети на космически обекти (за ученици от 10 до 19 години)
3. Графични произведения, създадени с помощта на компютър ( за ученици от 10 до 19 години) – рисунки, компютърни игри, анимации, уеб-базирани творби и други
4. Литературни творби на космическа тема (за ученици от 8 до 19 години) - разработките да са напечатани.
5. Рисунки на тема „Човекът и Космосът" (за ученици от 8 до 19 години)
Рисунките са във формат А3 или А4.


РЕГЛАМЕНТ »
Крайният срок за представяне на проектите във Фондация „Еврика е 24 май 2024 г. Резултатите във всичките направления на конкурса ще бъдат обявени на официалния сайт на Фондация „Еврика“ ( www.evrika.org ) през месец юли 2024 г. Фондация „ЕВРИКА"
Шести национален преглед на ученическите духови и фанфарни оркестри и мажоретни състави

ЦЕЛ:
Запазване богатите традиции на духовите и фанфарни оркестри и мажоретни състави в национален мащаб.
Популяризиране дейността на ученическите духови и фанфарни оркестри и мажоретни състави, творческа изява на децата и стимулиране на педагозите - диригенти и хореографи.

Прегледът няма конкурсен характер.

Организационният комитет връчва плакет и грамота за участие на всеки оркестър и мажоретен състав.
В прегледа могат да участват ученически духови и фанфарни оркестри и мажоретни състави без възрастови ограничения от училища, танцови школи, клубове, ЦПЛР, читалища и др.


01.06.2024 г. гр.Свищов Община Свищов и СУ "Димитър Благоев"
Международен детски фестивал "Млади таланти" - 2024

Международният детски фестивал на изкуствата „Млади таланти” се провежда всяка година. В него могат да участват деца и младежи до 19 години от музикални, театрални, танцови формации, школи по изобразително и приложно изкуство, фото клубове, литературни студиа, групи и състави от всички видове образователни институции, читалища и други.
Фестивалът няма конкурсен характер.

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:
• I възрастова група - до IV клас;
• II възрастова група - от V до VII клас;
• III възрастова група - от VIII до XII клас;
• Смесени групи.

РАЗДЕЛИ:
І. ТАНЦОВО ИЗКУСТВО
ІІ. ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО
ІІІ. МУЗИКАЛНО ИЗКУСТВО
ІV. ИЗОБРАЗИТЕЛНО, ПРИЛОЖНО И ФОТО ИЗКУСТВА
V. ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО
---------------------------------------
ТВОРБИ И ЗАЯВКИ /придружени от декларации/ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФЕСТИВАЛА „МЛАДИ ТАЛАНТИ“ СЕ ИЗПРАЩАТ В СРОК ДО 06 МАРТ 2024 г.
на адрес: 1309 София, бул. „Александър Стамболийски“ 191, Национален дворец на децата. Заявките можете да изпратите и на e-mail: young_talents_npc.bg@abv.bg


Статут, заявки, декларации, проект на програма »
2-6 април 2024 г. гр. София НДД
КОНКУРС „КОЛЕДА В НАС“

Конкурсът „Коледа в нас“ има за цел да номинира и отличи най-добрите Коледни тържества, разкриващи огромния творчески потенциал и енергия, които носят българските учители и деца от страната и чужбина при честването на Коледните празници.

РЕГЛАМЕНТ »
КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ- 25 ЯНУАРИ 2024 г. Награждаването на победителите ще се състои на 25 февруари 2024 г. в Национален дворец на децата. Интернет телевизия „Аз мога, аз знам“, със съдействието на Изпълнителна агенция за българите в чужбина и Национален дворец на децата
Created by
Всички права запазени 2008г.