За родители

Условия за записване

Записванията за педагогическите форми на НДД могат да стават и по електронен път, чрез изтегляне на заявление за записване и изпращане на e-mail: npc.bg@abv.bg
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ФОРМИ »
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКА ФОРМА И ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ РОДИТЕЛ/НАСТОЙНИК »
Created by
Всички права запазени 2014 г.