За родители

СпортНАЦИОНАЛЕН КАЛЕНДАР ЗА ИЗЯВИ ПО ИНТЕРЕСИ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Изяви Срок на провеждане Място на провеждане Организатори
НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 година

Виж в ДОКУМЕНТИ!

   
Created by
Всички права запазени 2014 г.