За родители

За контакти

Адрес: София 1309, бул. Александър Стамболийски 191
Телефон: 02 920 23 17 - централа; 929 21 23; 929 28 95
Факс: 02/920 23 27
E-mail: ndd@mon.bg

София 1000, ул.Княз Борис І, №103
Телефон: 02/987 70 07


За информация и консултации:
Направление „Организационно-методически дейности”: 02/929 28 95

ЗА КОНТАКТИ С ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ ПО ЧЛ. 49, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗПУО (НДД, ЦРД, ОДК, ОбДК, ЦУТНТ, НАОП)»

Вижте ни на картата...
Ако имате въпроси или нужда от допълнителна информация, моля попълнете формата за обратна връзка или се свържете с нас:Created by
Всички права запазени 2014 г.