За родители

Екип

Директор - Татяна Досева
тел.: 02/ 920 23 17 в. 408, 409

Заместник-директор по учебно-творческата дейност - Албена Ценова-Мерджанова
тел.: 02/929 59 31

Заместник-директор по административно-стопанската дейност - Севдалина Кьосева- Иванова
тел.: 02/929 59 31

Главен счетоводител - Николай Кръстев
тел.: 02/920 35 90

Завеждащ „Административна служба” – Силва Петкова
тел.: 02/929 21 23

Завеждащ „Човешки ресурси” - Маргарита Ефтимова
тел.: 02/920 23 17 в.419

Отдел „Организационно-методически дейности”:
Организатор – Мартина Янева
тел.: 02/929 13 61

Координатор програмна дейност – Мирослав Стоилов
тел.: 02/929 28 95
Административно-стопански дейности – Иван Апостолов
Методист ЦПЛР – Цветомила Бечева
Румяна Пашалийска–уредник на Дом-музей „Ангел Каралийчев“
тел.: 02/986 62 52

Ръководители на направления:

„Наука и технологии” –Мая Хараламбиева
тел.: 02/920 23 17 в.505

„Спорт” – Коля Панайотов
тел.: 02/920 23 17 в.517

„Изкуства” – Снежана Бечева
тел.: 02/920 23 17 в.523

Школа „Любознайко” – Дора Симеонова
тел.: 02/920 23 17 в.301, 314

Обучително-игрови център „Знам и мога” – Виолета Мустайкова
тел.: 02/920 23 17 в.512
Created by
Всички права запазени 2014 г.