За родители

ИзкуствоНАЦИОНАЛЕН КАЛЕНДАР ЗА ИЗЯВИ ПО ИНТЕРЕСИ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Изяви Срок на провеждане Място на провеждане Организатори
Международен детски фестивал "Млади таланти" - 2024

Международният детски фестивал на изкуствата „Млади таланти” се провежда всяка година. В него могат да участват деца и младежи до 19 години от музикални, театрални, танцови формации, школи по изобразително и приложно изкуство, фото клубове, литературни студиа, групи и състави от всички видове образователни институции, читалища и други.
Фестивалът няма конкурсен характер.

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:
• I възрастова група - до IV клас;
• II възрастова група - от V до VII клас;
• III възрастова група - от VIII до XII клас;
• Смесени групи.

РАЗДЕЛИ:
І. ТАНЦОВО ИЗКУСТВО
ІІ. ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО
ІІІ. МУЗИКАЛНО ИЗКУСТВО
ІV. ИЗОБРАЗИТЕЛНО, ПРИЛОЖНО И ФОТО ИЗКУСТВА
V. ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО
---------------------------------------
ТВОРБИ И ЗАЯВКИ /придружени от декларации/ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФЕСТИВАЛА „МЛАДИ ТАЛАНТИ“ СЕ ИЗПРАЩАТ В СРОК ДО 06 МАРТ 2024 г.
на адрес: 1309 София, бул. „Александър Стамболийски“ 191, Национален дворец на децата. Заявките можете да изпратите и на e-mail: young_talents_npc.bg@abv.bg


Статут, заявки, декларации, проект на програма »
2-6 април 2024 г. София МОН, НДД
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС “МОИТЕ ДЕТСКИ МЕЧТИ” – 2024

ЦЕЛ:
Да стимулира развитието на детското творчество и въображение и да даде възможност на децата да споделят своите мечти в избраната от тях област на изкуството.
РЕГЛАМЕНТ:
В конкурса могат да участват ученици от І до ХІІ клас в следните направления:
1. Литературно творчество (поезия и проза).
2. Изобразително изкуство (рисунка и приложно изкуство).
3. Музикално изкуство.


Статут »
Конкурсните материали трябва да бъдат изпратени най-късно до 31 януари 2024 г. Церемонията по награждаването и официалното откриване на изложбата ще се състоят на 23.02.2024 г., от 11.00 часа, в Зала–фоайе на Националния дворец на децата. Национален дворец на децата МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА
XXI НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ЗАБАВНА ПЕСЕН – 2024Регламент »
I неприсъствен етап - 20.01.2024 - 9.02.2024 II присъствен етап - 23 март 2024, в международен панаир Пловдив - Конгресен център, Зала България   МОН, Община Пловдив, РУО-Пловдив, ЦПЛР - ОДК, Пловдив
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПРАВОСЛАВНА ПОЕЗИЯ И ПРОЗА НА ТЕМА „РОЖДЕСТВО НА СПАСИТЕЛЯ” - 2023

Конкурсът има за цел да поощрява и утвърждава интереса на учениците към литературата и православието

Статут »
19.12.2023 г. Бургас НДД, РУО, ЦПЛР-ОДК и Община Бургас
Created by
Всички права запазени 2014 г.