За родители

Ваканционни програми

ЛЯТНА ВАКАНЦИОННА ПРОГРАМА Лятната ваканционна програма в Националния дворец на децата /НДД/ ще стартира на 3-ти юни 2024 година и ще приключи на 30-ти август 2024. През всички делнични работни дни се провеждат целодневни занимания от 9.00 до 17.00 часа. Децата се приемат от 8.30 до 9.00 часа и се взимат от 17.00 до 17.30 часа, като задължително се обаждат на учителя, който отразява приемането и изпращането им в списък–образец. Има възможност и за полудневен престой на децата - от 08.30 до 13.00 часа или от 13.00 до 17.30 часа. Ваканционната програма е за деца на възраст от 6 до 10 години, разнообразна е, има игрови и развлекателен характер и е съобразена с възрастта на децата. В цената на пакетните педагогически услуги за целодневните занимания се включва - обучение, учебни и работни материали, две пакетирани закуски /сутрешна и следобедна/ и минерална вода. Има намаление за второ и всяко следващо дете от едно семейство. При постъпване на дете във ваканционната програма родителят попълва заявление–декларация по образец. Заявлението е и декларация, че родителят е запознат с Инструкцията за провеждане на ваканционна програма в НДД, приета с решение на Педагогически съвет от 26.03.2009 г. и с мерките и правилата за организиране и провеждане на присъствено обучение и дейности в НДД. В първия ден от записването на детето, родителят задължително представя медицинска бележка, че детето е клинично здраво и не е било в контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето във ваканционната програма, както и телефона на личния лекар, отразен в заявлението. При отсъствие на детето от ваканционната програма за повече от 10 дни се представя отново медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен. Участниците в лятната ваканционна програма носят храна за обяд, вода и салфетки, лятна шапка. Децата не носят скъпи вещи и големи суми пари в НДД. Телефони за записване и допълнителна информация: 02/920 23 17 /вътр. 404, 408, 413/, 02/929 28 95, 02/929 21 23, 02/929 59 31 или на електронна поща: npc.bg@abv.bg ОЧАКВАМЕ ВИ! Адрес: София, бул. Ал. Стамболийски 191

Заявление за записване във ваканционната програма на НДД »
Created by
Всички права запазени 2014 г.