За родители

Стипендии

ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2023 Г.


изтегли...

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 94 от 30 май 2022 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2022 г.


изтегли...

Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2021 г., приета с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138 от 9 април 2021 г..


изтегли...

П Р О Г Р А М А НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2020 Г.


изтегли...

Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г., приета с Постановление № 97 на МС от 25.04.2019 г. (обн. - ДВ, бр. 36 от 03.05.2019 г.)


изтегли...

Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 г., приета с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17 на МС от 08.02.2018 г. (обн. -ДВ, бр. 14 от 13.02.2018 г.)


изтегли...
Created by
Всички права запазени 2014 г.